Author Archives: Foripharm Admin

Công bố thông tin: ông Lê Văn Hùng – Tv BKS đã mua 3.000 cổ phiếu

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Lê Văn Hùng – Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát Mã chứng khoán giao dịch: DP3 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 381.825 cổ […]

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 4 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố báo cáo tài chính Quý 4 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4 năm 2022 tăng trưởng 32,76% so với cùng kỳ năm trước. Quý cổ đông xem chi […]

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố bản ” Báo cáo tình hình quản trị năm 2022″ Đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: Báo cáo tình hình quản trị (bản rút gọn) 2022-đã nén

CÔNG BỐ THÔNG TIN: ÔNG LÊ VĂN HÙNG – THÀNH VIÊN BKS ĐĂNG KÝ MUA 3000 CỔ PHIẾU

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Lê Văn Hùng Mã chứng khoán giao dịch: DP3 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 381.825 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 4,43% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3. […]

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin tới Quý cổ đông về việc Công ty bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty. Kính đề nghị quý cổ đông xem bản quyết định bổ nhiệm tại […]

Ông Nguyễn Đình Khái – Tv HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Khái 2. Mã chứng khoán giao dịch: DP3 3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.244.340 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 14,46% số lượng cổ phiếu lưu […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ   NỘI DUNG TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển dụng : Nhân viên kế toán thuế Số lượng cần tuyển: 01 người Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán Am hiểu quy định Pháp luật […]

công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Khái – Tv HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phần

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Khái – Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức […]

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Đề nghị quý cổ đông xem tại đây: BCTC Q3.22-đã ký Giải […]

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý vị cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố toàn văn biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính đề nghị quý vị cổ đông xem tại đây: bien_ban_nghi_quyet_DH_2022

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1 năm nay tăng 23,91% so với cùng […]