Sản phẩm
Tin tức
26/10/2020
Chung tay cùng cả nước giúp đồng bào miền trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Lãnh đạo Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 đã phát động người lao động trong toàn Công ty cùng phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, với đạo lý “lá lành đùm lá rách” tham gia […]
20/10/2020
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 tại đường link bên dưới: Baocaotaichinh_Quy3.2020
27/08/2020
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế đồ họa. Chi tiết về việc tuyển dụng mời Quý vị xem chi tiết tại đây: TB tuyển dụng thiết kế 2020
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Xí nghiệp dược phẩm TW3 trực thuộc Bộ y tế Thành lập năm 1962 với chức năng chuyển sản xuất thuốc Đông dược. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tháng 01/12/2003, xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm. Đến tháng 09/2006, công ty đổi thành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Giải thưởng