Sản phẩm
Tin tức
20/01/2022
Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập quý 4 năm 2021 giảm 16,12% so với cùng kỳ năm trước. Quý cổ đông xem tại đây: […]
20/01/2022
Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2021. Quý cổ đông xem tại đây: Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_2021_ban_rut_gon
18/01/2022
Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Đà Nẵng Địa chỉ: thửa đất 05-BT7, tờ […]
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Xí nghiệp dược phẩm TW3 trực thuộc Bộ Y Tế thành lập năm 1962 với chức năng chuyên sản xuất thuốc Đông dược. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tháng 01/12/2003, xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm. Đến tháng 09/2006, công ty đổi thành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.