Sản phẩm
Tin tức
26/10/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 TUYỂN DỤNG DƯỢC SỸ ĐAI HỌC NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 1.1. Số lượng cần tuyển: dự kiến 10 người 1.2. Vị trí cần tuyển: Đảm bảo chất lượng : 02 người Kiểm tra chất lượng : 02 người Nghiên cứu phát triển : 02 người Sản […]
19/10/2021
Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 31,33% so với cùng kỳ năm trước. Quý cổ đông xem báo cáo tài chính […]
13/08/2021
Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo tài chính bán niên soát xét kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: baocaotaichinhbannien_2021 giaitrinhloinhuansauthue_baocaotaichinhbannien_2021
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Xí nghiệp dược phẩm TW3 trực thuộc Bộ Y Tế thành lập năm 1962 với chức năng chuyên sản xuất thuốc Đông dược. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tháng 01/12/2003, xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm. Đến tháng 09/2006, công ty đổi thành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.