Sản phẩm
Tin tức
20/07/2021
Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 của Công ty chúng tôi. Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: baocaotaichinhquy2_2021
15/07/2021
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 công bố báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2021. Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: bc_tinh_hinh_quan_tri  
12/07/2021
Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể. Tùy theo kích thước và trọng lượng của mỗi cá nhân, gan có sức nặng từ 1.100 đến 1.800 gram. Gan phụ nữ nhỏ hơn gan đàn ông. Gan nằm dưới lồng ngực phải, cách phổi bởi hoành cách mô. Gan là cơ quan duy […]
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Xí nghiệp dược phẩm TW3 trực thuộc Bộ Y Tế thành lập năm 1962 với chức năng chuyên sản xuất thuốc Đông dược. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tháng 01/12/2003, xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm. Đến tháng 09/2006, công ty đổi thành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.