Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) – đăng ký bán 58.000 cp

02:59 – 14.10.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Bà Nguyễn Thị Kim Thu (Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng)  đăng ký bán 58.000 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây