Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế đồ họa. Chi tiết về việc tuyển dụng mời Quý vị xem chi tiết tại đây: TB tuyển dụng thiết kế 2020