Lĩnh vực hoạt động

    • Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: Sản xuất, kiểm nghiệm thuốc; Trồng cây gia vị, cây dược liệu (trừ cây có tính gây nghiện); Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng; Chưng, cất và pha chế các loại rượu mạnh; […]