Dược phẩm Trung Ương 3 nhận chứng nhận doanh nghiệp niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2021

Ngày 23/12/2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 vinh dự được nhận chứng nhận DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỐT NHẤT NĂM 2021.

Đây là chương trình đánh giá toàn diện năng lực doanh nghiệp do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức thường niên từ năm 2013.

Được biết, chương trình được đánh giá trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và các yếu tố thị trường, sản phẩm, cạnh tranh của gần 1.600 doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn chứng khoán Việt Nam, thuộc 32 lĩnh vực kinh tế, với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác và khách quan.

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Đông Dược Việt Nam, danh hiệu này đã khẳng định được vị thế của Dược Phẩm Trung Ương 3 trên thị trường Dược phẩm đồng thời cũng là cơ sở để Quý khách hàng luôn đặt niềm tin vào công ty chúng tôi.