Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 quyết định đầu tư thuê lô đất tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ để mở rộng sản xuất

Ngày 09/01/2019, Ông Bùi Xuân Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng nhằm mục đích mở rộng hoạt động sản xuất của Công ty. Lô đất có diện tích 18.455,5 m2 với mức đầu tư là 42,44 tỷ đồng. Thời hạn cho thuê đến hết ngày 27/08/2064.

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thuê đất Quý vị xem chi tiết tại đây