Công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh Đà Nẵng

Kính gửi: Quý cổ đông!

Căn cứ nhu cầu phát triển thị trường miền Trung, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 quyết định thành lập chi nhánh Đà Nẵng tại địa chỉ: Khu dân cư Trung Nghĩa, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Trân trọng thông báo.

Quý vị xem chi tiết bên dưới:

Quyết định thành lập chi nhánh Đà Nẵng