Công bố thông tin: Về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DP3 và giá tham chiếu

08/07/2015 - 8:30

08:30 – 08.07.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: về ngày giao dịch đầu tiền của cổ phiếu DP3 và giá tham chiếu.

Quý vị vui lòng xem tại đây