Công bố thông tin: Về ngày giao dịch đầu tiên của 1,8 triệu cổ phiếu phát hành

09:20 – 31.05.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về ngày giao dịch đầu tiên của 1,8 triệu cổ phiếu phát hành do tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng là thứ ba, ngày 04/06/2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây