Công bố thông tin: V/v xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng

16:03 – 19.03.2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng.

Quý vị xem chi tiết tại đây