Công bố thông tin: V/v xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2018

13:51 – 21.02.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2018.

Quý vị xem chi tiết tại đây