Công bố thông tin: V/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

10:57 – 03.04.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Quý vị xem chi tiết tại đây