Công bố thông tin: V/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

10:18 – 19.06.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quý vị xem chi tiết tại đây: ĐKKD-đã gộp