Công bố thông tin: V/v Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

18/12/2015 - 2:15

10:00 – 18.12.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

Quý vị vui lòng xem tại đây