Công bố thông tin: V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ

10:00 – 17.12.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ.

Quý vị vui lòng xem tại đây