Công bố thông tin: V/v phát hành cổ phiếu ra công chúng

12:00 – 28.12.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Quý vị xem chi tiết tại đây