Công bố thông tin: V/v Ông Nguyễn Đình Khái – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

09:10 – 22.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị Cổ đông: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Đình Khái.

Quý vị xem chi tiết tại đây