Công bố thông tin: V/v niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX

17/07/2014 - 2:43

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX.

Quý vị vui lòng xem tại đây