Công bố thông tin: V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

11:13 – 16.06.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Quý vị xem chi tiết tại đây