Công bố thông tin: V/v ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019

09:40 – 10.06.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây