Công bố thông tin: V/v hướng dẫn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

10/01/2016 - 10:00

10:00 – 10.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Hướng dẫn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

Quý vị vui lòng xem tại đây