Công bố thông tin: V/v hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho đối tượng kháckhi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua

10:00 – 19.11.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết HĐQT v/v hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua.

Quý vị vui lòng xem tại đây