Công bố thông tin: V/v gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

14:00 – 23.03.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Quý vị xem chi tiết tại đây