Công bố thông tin: V/v đính chính số cổ phần sở hữu của người có liên quan đến người nội bộ

11:15 – 14.06.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc ông Lê Văn Hùng (Thành viên BKS) đính chính số cổ phần sở hữu của người có liên quan.

Quý vị xem chi tiết tại đây