Công bố thông tin: V/v điều chỉnh loại chứng khoán

10:13 – 07.03.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc điều chỉnh loại chứng khoán.

Quý vị xem chi tiết tại đây