Công bố thông tin: V/v đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng

29/09/2015 - 10:00

10:00 – 29.09.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng.

Quý vị vui lòng xem tại đây