Công bố thông tin: V/v Công ty Cổ phần MHC thay đổi sở hữu cổ phần

09:15 – 21.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: thông báo về việc Công ty Cổ phần MHC thay đổi sở hữu cổ phần.

Quý vị xem chi tiết tại đây