Công bố thông tin: V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016

14:22 – 28.04.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại đây