Công bố thông tin: V/v chi trả cổ tức năm 2014

04/05/2015 - 3:00

15:00 – 04.05.2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014.

Quý vị vui lòng xem tại đây