công bố thông tin: V/v bổ nhiệm kế toán trưởng

13:50 – 19.07.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hà Thu làm kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/08/2019.

Quý vị xem chi tiết tại đây