Công bố thông tin: V/v bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024

14:30 – 29.05.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Quý vị xem chi tiết tại đây