Công bố thông tin: V/v bán đấu giá cổ phần ra công chúng

09:44 – 25.01.2019

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

 1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3)
 • Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225 3842 576                        Fax: 0225 3823 125
 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh dược phẩm
 2. Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng, tương đương 6.800.000 cổ phần
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Mã chứng khoán: DP3
 5. Sàn giao dịch: HNX
 6. Số lượng cổ phần bán đấu giá ra công chúng: 850.000 cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 66.000 đồng/cổ phần
 8. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 do HNX ban hành.
 9. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 10. Đặt cọc đấu giá: 10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.
 11. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc:

+ Địa điểm: tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá;

+ Thời gian: từ ngày 28/01/2019 đến 15h30 ngày 28/02/2019

(Sáng từ 8h00 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc, riêng ngày 28/02/2019 chỉ đăng ký đến 15h30).

 1. Địa điểm công bố thông tin: Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, HNX.
 2. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 05/03/2019
 3. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

+ Thời gian: 09h30 ngày 07/03/2019

+ Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

 1. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 08/03/2019 đến ngày 14/03/2019
 2. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019

(Nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin chi tiết: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website của www.hnx.vn; www.mbs.com.vn; http://www.duocphamtw3.com).