Công bố thông tin: V/v Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) – Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu

15.01.2016 – 09:28

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Là người có liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Thu (Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty).

Quý vị xem chi tiết tại đây