Công bố thông tin: V/v Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (NCLQ của CĐNB) thông báo bán 20.000 cổ phiếu

14:42 – 06.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: V/v Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – Là Người có liên quan của bà Nguyễn Thi Kim Thu (Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng) thông báo bán 20.000 cổ phiếu.

Quý vị xem chi tiết tại đây