Công bố thông tin: V/v Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu

08:12 – 26.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên – là người có liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Thu (Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty).

Quý vị xem chi tiết tại đây