Công bố thông tin: V/v Bà Nguyễn Thị Minh Hương – báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu

08:10 – 26.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Minh Hương – là người có liên quan của ông Bùi Xuân Hưởng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty).

Quý vị xem chi tiết tại đây