Công bố thông tin: V/v Bà Nguyễn Thị Kim Thu (CĐNB) – Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu

10:00 – 15.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Kim Thu – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.

Quý vị xem chi tiết tại đây