Công bố thông tin: V/v Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu

09:10 – 26.01.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông về báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Kim Thu.

Quý vị xem chi tiết tại đây