Công bố thông tin: V/v Bà Ngô Thị Hồng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc

08:55 – 08.12.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Hội đồng Quản trị phê chuẩn  bà Ngô Thị Hồng sẽ nghỉ chế độ hưu từ ngày 01/01/2018 và thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ thời gian trên.

Kính mời Quý vị xem chi tiết tại đây