Công bố thông tin: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã nhận được công văn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: CV ty le so huu nuoc ngoai toi da DP3