Công bố thông tin: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

13:21 – 04.04.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Quý vị xem chi tiết tại đây