Công bố thông tin: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

10:20 – 28.07.2014

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Quý vị xem chi tiết tại đây