Công bố thông tin: Ông Phạm Văn Vượng (NCLQ của CĐNB) – Đăng ký bán 4.500 cp

16:29 – 23.06.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Phạm Văn Vượng – Là Người có liên quan của bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Thành viên BKS) đăng ký bán 4.500 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây