Công bố thông tin: Ông Phạm Văn Vượng (NCLQ của CĐNB) – Báo cáo đã bán 695cp

15:00 – 17.10.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Phạm Văn Vượng – Là Người có liên quan của bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) báo cáo đã bán 695cp.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 695 CP
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 695 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 695 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Ngày bắt đầu giao dịch: 09/10/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/10/2018.