Công bố thông tin: Ông Phạm Văn Vượng (NCLQ của CĐNB) – Báo cáo đã bán 4500 cp

15:39 – 02.07.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Phạm Văn Vượng – Là Người có liên quan Bà Trương Thị Nguyệt Hoa (Trưởng BKS) báo cáo đã bán 4500 cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây