Công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp

08:30 – 30.08.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán 100.000cp.

Quý vị xem chi tiết tại đây

Lưu ý: thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 01/09 – 29/09/2017