Công bố thông tin: Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán

30/09/2017 - 11:17

11:17 – 30.09.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả giao dịch chứng khoán.

Quý vị xem chi tiết tại đây