Công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải An – Người có liên quan tới thành viên HĐQT đăng ký mua 20.000CP

09:04 – 14.02.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý cổ đông: Ông Nguyễn Hải An – Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Kim Thu (thành viên HĐQT) đăng ký mua 20.000CP:

– Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Hải An

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Kim Thu
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 216.000 CP (tỷ lệ 3,17%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
– Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP (tỷ lệ 0,29%)

– Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

– Phương thức giao dịch: Đấu giá, nhận quyền mua, khớp lệnh, thỏa thuận
– Ngày bắt đầu giao dịch: 20/02/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 19/03/2019