Công bố thông tin: Người đại diện theo pháp luật – người công bố thông tin

15:00 – 29.05.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Nguyễn Đình Khái – Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật và là người công bố thông tin.

Quý vị xem chi tiết tại đây